ACSI FreeLife

Menu

Emissietest campers. Hoe schoon is de top 3?

Campers moeten voldoen aan de Europese emissienormen. Maar wat houden die normen eigenlijk in en hoe schoon zijn campers met verschillende basisvoertuigen? ACSI FreeLife zocht het uit in een vergelijkingstest van de Fiat Ducato, de Ford Transit en de Mercedes-Benz sprinter. De resultaten zijn spectaculair!

Auteur
Berrit de Lange
Datum
1
1
ReactiesPraat mee
f 0008 Promobil Abgastest IPO scaled e1684488411219

Sinds september 2015 moet een nieuw verkochte camper voldoen aan de Euro 6-norm, die in de plaats kwam van Euro 5. Als de plannen van de Europese Commissie doorgaan wordt in 2025 Euro 7 ingevoerd. Maar op dit moment moet een nieuw verkochte camper voldoen aan Euro 6d Temp. Dat klinkt verwarrend, maar het is nog precies dezelfde norm voor wat er maximaal aan vervuilende stoffen in het uitlaatgas mag zitten.

Nieuwe meetmethoden

Het verschil tussen Euro 6c, 6d, 6d Temp en 6d Final is de meetmethode. Na het dieselschandaal waarbij Volkswagen software had ingebouwd in sommige automodellen met dieselmotor die kon herkennen of er sprake was van een officiële rollenbankmeting of normaal gebruik, werden er stapsgewijs nieuwe meetmethoden ingevoerd. Vandaag de dag is een rollenbankmeting alleen niet meer genoeg, maar moet tijdens een echte rit in het verkeer met het voertuig de uitlaatgasemissies worden gemeten. Dat heet een RDE-meting, wat staat voor Real Driving Emissions.

Euro 7 wordt nieuwe norm

De volgende stap in het schoner maken van de uitlaatgassen van een camper (en andere voertuigen met een verbrandingsmotor) heet Euro 7. Bij deze norm verdwijnt het verschil in toegestane emissies tussen benzine- en dieselmotoren. De laagste waarde die nu geldt voor diesel of benzine wordt van toepassing voor beide typen motoren.

Twee voorbeelden: nu mag een benzinemotor bijvoorbeeld 1.000 mg CO (koolmonoxide) per kilometer uitstoten en een diesel 500 mg. Dat wordt met Euro 7 voor beide motortypen 500 mg. Voor de NOx-uitstoot is de laagste waarde die voor een benzinemotor – namelijk 60 mg per kilometer – en dat geldt met Euro 7 dan ook voor de diesel die nu nog 80 mg per kilometer mag produceren.

Campertest_uitstoot
De testers nemen met korte onderbrekingen monsters van het uitlaatgas.

Strengere eisen

Het lijkt daarmee slechts een bescheiden aanscherping van de normen, maar het aantal uitzonderingssituaties waarin de norm mag worden overschreden neemt af, de meetmethode wordt opnieuw strenger en autofabrikanten moeten een veel langere tijd garanderen dat de normen worden gehaald. Nu moeten fabrikanten garanderen dat het voertuig minsten vijf jaar en 100.000 kilometer aan de normen blijft voldoen en met Euro 7 zou dat verdubbelen tot tien jaar en 200.000 kilometer.

Toevoeging van AdBlue

Met de komst van elektrische aandrijving en het aangekondigde einde van de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in 2035, zou je wellicht kunnen denken dat de Euro-normen niet meer zo belangrijk zijn. Maar op dit moment zijn er nauwelijks campers leverbaar met elektrische aandrijving, waardoor we nog wel enkele jaren vastzitten aan de huidige dieselmotoren. Bovendien is de levensduur van een camper doorgaans meer dan twintig jaar, dus als je er nu eentje aanschaft, rijdt deze vrijwel zeker nog rond na 2043.

Wat hebben we getest?

In onze test hebben we drie belangrijke stoffen in het uitlaatgas gemeten. Dat zijn de uitstoot van NOx (stikstofoxiden), NH3 (ammoniak) en CO2 (kooldioxide). NH3 is een stof die ontstaat omdat bij moderne dieselmotoren tegenwoordig AdBlue wordt ingespoten in de speciale SCR-katalysator om de hoeveelheid NOx te verlagen. Een juiste dosering van AdBlue zet NO en NO2 (stikstofoxide en -dioxide) om in het onschadelijke N2 (stikstof), maar te veel AdBlue zorgt voor een hogere NH3-waarde.

Campertest_uitstoot
De analyseapparatuur wordt voor de testrit stevig vastgezet.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot is niet te beïnvloeden met een katalysator, want deze is volledig afhankelijk van het brandstofverbruik. Als je een fossiele koolstofhoudende brandstof verbrandt samen met zuurstof, wordt de koolstof in die brandstof omgezet in CO2. Een liter diesel weegt 835 gram en daarvan is 720 gram koolstof. Om deze te verbranden (en daarmee om te zetten in CO2) is 1.920 gram zuurstof (O2) nodig. Door deze twee waarden bij elkaar op te tellen kom je dus op de uitstoot van CO2, namelijk 2.640 gram.

Hoe hebben we getest?

CO2 is tamelijk onschadelijk, want een mens haalt bij het ademhalen zuurstof uit de buitenlucht en ademt CO2 uit, ongeveer een kilogram per dag, afhankelijk van je activiteit. Maar te veel CO2 in de atmosfeer speelt wel een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde. Om de stoffen die resteren in het uitlaatgas op een juiste manier vast te stellen, maakten we gebruik van de diensten van Emission Analytics. Zij hingen de testcampers vol met apparatuur om tijdens het rijden de metingen te verrichten, de zogenaamde Real Driving Emissions.

Prestaties van de populairste 3

Voor de test konden we gebruik maken van de drie meest voorkomende basisvoertuigen voor campers, de Fiat Ducato, Ford Transit en Mercedes-Benz Sprinter. Een echte vergelijking van het verbruik was niet mogelijk omdat de Ducato een buscamper was en de andere twee halfintegralen met een hogere luchtweerstand en meer gewicht. Maar op de effectiviteit van de uitlaatgasreiniging zou dat geen grote invloed mogen hebben en de grenswaarden voor de uitstoot moet elke camper halen.

De testresultaten laten waarden voor het brandstofverbruik en de direct daaraan gekoppelde CO2-uitstoot zien, die zeker goed genoemd mogen worden. De buscamper op Ducato-basis laat zijn aerodynamische voordeel ten opzichte van de twee halfintegralen zien met een brandstofverbruik van 8,25 liter per 100 kilometer. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 214,8 g/km. Vergeleken met een meting in 2017 blijkt de jongste generatie van de Ducato 1,6 liter per 100 kilometer zuiniger te zijn geworden.

Campertest_uitstoot_Fiat Ducato
De Ducato-buscamper laat zijn aerodynamische voordeel zien in het brandstofverbruik.

De Ford Transit blijkt als basisvoertuig voor een halfintegraal eveneens behoorlijk zuinig met een gemiddeld verbruik van 9,58 liter per 100 kilometer (250,4 g/km CO2). En ook de Mercedes-Benz Sprinter is niet echt dorstig met 10,07 liter per 100 kilometer (263 g/km) als basisvoertuig voor een halfintegraal.

Spectaculaire resultaten

Nog interessanter en eigenlijk zelfs bijna spectaculair zijn de resultaten van de metingen van de NOx-uitstoot. Bij een meting in 2017 bleef de Mercedes Sprinter met een NOx-uitstoot van 22 mg/km al ver onder de grenswaarde van 80 mg/km die voor de Euro 6-norm geldt. In onze nieuwe test bleek de halfintegraal op Sprinter-basis slechts 1 mg/km aan NOx uit te stoten. Daarmee haalt de SCR-katalysator niet alleen vrijwel alle stikstofoxiden uit de uitlaatgassen, maar vermoedelijk ook deels de stikstofoxiden die al in de buitenlucht zaten.

Campertest_uitstoot_Mercedes-Benz Sprinter
De Mercedes-Benz Sprinter haalt ook uitstekende testresultaten.

De Ducato scoort ook uitstekend met een NOx-uitstoot van slechts 8 mg/km. Op de snelweg reduceert de Ducato – net als de Sprinter trouwens – de stikstofuitstoot zelfs tot nul. Beide basisvoertuigen zouden nu dus ook al ruimschoots voldoen aan de grenswaarden van de komende Euro 7-norm.
De Ford Transit haalt de uitstekende waarden van de Ducato en de Sprinter niet, maar blijft met een NOx-uitstoot van 27 mg/km nog altijd zeer ruim binnen de huidige Euro 6-normen en onder de toekomstige Euro 7-norm.

Geen overdosering AdBlue

Om te controleren of er niet te veel AdBlue wordt gedoseerd om de NOx-uitstoot te verlagen, is ook de uitstoot van NH3 gemeten. De verschillen tussen de drie geteste auto’s zijn daarbij erg klein. De Sprinter heeft een NH3-uitstoot van 1,29 mg/km, de Ducato zit daar met 1,05 mg/km een stukje onder en de Transit heeft de laagste waarde van 0,99 mg/km. Daaruit kan niet worden geconcludeerd dat Mercedes-Benz de AdBlue-injectie overdoseert of Ford juist onderdoseert. Een meting uit 2017 van een Renault Clio met 1,5 liter dieselmotor zonder AdBlue-injectie liet een NH3-uitstoot van 1,3 mg/km per kilometer zien, een Skoda Super 2.0 TDI met AdBlue-injectie scoorde in 2019 2,8 mg/km.

Campertest_uitstoot_Ford Transit
De Ford Transit blijft ook ruim onder de uitstootnormen.

Rijden met een schoon geweten

De dieselmotor zit de laatste jaren nogal in een verdomhoekje. De voor bedrijfsauto’s en vrachtauto’s zeer belangrijke aandrijflijn wordt graag als vervuilend weggezet. Maar de gemeten uitlaatgasemissies in deze vergelijkingstest laten zien dat we moderne dieselmotoren met AdBlue-injectie eigenlijk verbluffend schoon mogen noemen. Ze blijven niet een klein beetje, maar heel ver onder de NOx-normen, zonder dat andere emissies daardoor stijgen. Wie een nieuwe camper met dieselmotor wil kopen, kan dat dus met een schoon geweten doen.

Tekst: Jürgen Bartosch en Mario Vos

Alle resultaten in één oogopslag

Lees het artikel in ACSI FreeLife 4-2023 voor het complete overzicht van alle testresultaten en meer over de meettechniek.

Praat mee

 1. h

  de overheid heeft een kokervisie en belazerd
  iedereen

  Reageer
  0
  0

Praat mee: Emissietest campers. Hoe schoon is de top 3?

Naam is verplicht
Een e-mail adres is verplicht