ACSI FreeLife

Menu

Voorwaarden

ACSI FreeLife magazine heeft verschillende abonnementsvormen en wordt als los nummer aangeboden. De verkoopprijzen worden bij elke variant expliciet vermeld. Bij aanbiedingen wordt ook de reguliere verkoopprijs getoond. De prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en portokosten.

ACSI FreeLife BV behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor overeengekomen verkoopprijzen voor de abonnementsvormen tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen. Wanneer dit het geval is worden de lezers van het blad via het colofon hiervan op de hoogte gesteld, minimaal twee maanden voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd.

Een aankoop dient direct betaald te worden. Bij het afsluiten van een abonnement, geeft u automatisch een machtiging af. De machtiging wordt bij betaling van de eerste abonnementsperiode automatisch afgegeven voor het afschrijven van de bijdragen voor toekomstige periodes. De afschrijving vindt één keer per periode plaats, ná levering van het product.

Abonnement tot wederopzegging

Tenzij u een abonnementsvorm als cadeau hebt ontvangen, lopen alle abonnementen tot wederopzegging (tenzij nadrukkelijk anders vermeld). Na de eerste abonnementstermijn is het abonnement maandelijks opzegbaar. In uw orderbevestiging kunt zien of uw abonnement automatisch verlengd wordt of niet.

Het abonnement dient schriftelijk opgezegd te worden. Je kan jouw abonnement opzeggen door het contactformulier in te vullen. Je kan ook een brief sturen naar ACSI FreeLife B.V. Geurdeland 9, 6673 DR Andelst, Nederland.