ACSI FreeLife

Menu

Rijbewijs voor caravan en camper

Rijbewijs B

icon rb b
Oude situatie
tot 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven voor 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na 19-01-2013
Trekkend voertuig
Drie of vierwielige motorvoertuigen met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg, ten hoogste 8 personen, exclusief bestuurder

Leeftijd
Vanaf 18 jaar (vanaf 17 jaar in kader van ‘2toDrive’)


Rijbewijs
10 jaar geldig

Examen
Theorie- en praktijkexamen

Aanhangwagen of oplegger
(1) toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg of
(2) toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, maar niet meer dan de ledige massa van  het trekkend voertuig én totale combinatie met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg

Trekkend voertuig
Drie of vierwielige motorvoertuigen met toegestane maximum  massa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder

Leeftijd
Vanaf 18 jaar (vanaf 17 jaar in kader van ‘2toDrive’)

Rijbewijs
10 jaar geldig

Examen
Theorie- en praktijkexamen

Aanhangwagen of oplegger
(1) toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg of
(2) toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, maar totale combinatie met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg

Opmerking
De tricycle mag nog steeds bestuurd worden met rijbewijscategorie B

Trekkend voertuig
Vierwielige motorvoertuigen met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder

Leeftijd
Vanaf 18 jaar (vanaf 17 jaar in kader van ‘2toDrive’)

Rijbewijs
10 jaar geldig

Examen
Theorie- en praktijkexamen

Aanhangwagen of oplegger
(1) toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg of
(2) toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, maar totale combinatie met toegestane  maximum massa van ten hoogste 3500 kg

Opmerking
De tricycle valt niet meer onder categorie B, maar onder categorie A

 

Rijbewijs B+

icon rb be
Nieuwe situatie voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na 19-01-2013
Trekkend voertuig
Vierwielige  motorvoertuigen met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder. Combinatie met aanhangwagen of oplegger mag dan een toegestane maximum massa van ten hoogste 4250 kg hebben

Leeftijd
vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig

Examen
praktijkexamen (gelijk aan BE examen en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger
toegestane maximum massa meer dan 750 kg én totale combinatie met toegestane maximum massa tussen 3500 kg en 4250 kg

 

Rijbewijs BE

icon rb be
Oude situatie
tot 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven voor 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na 19-01-2013
Trekkend voertuig
trekkend voertuig van categorie B

Leeftijd
vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig

Examen
Praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger
Toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Trekkend voertuig
Tekkend voertuig van categorie B Leeftijd: vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig

Examen
Praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger toegestane maximum massa van meer dan 750 kg.

Opmerking
De huidige rechten van rijbewijshouders categorie BE blijven  behouden

Trekkend voertuig
trekkend voertuig van categorie B

Leeftijd
vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig

Examen
praktijkexamen(en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger
(1) toegestane maximum massa van aanhangwagen of oplegger mag ten hoogste  3500 kg bedragen of
(2) toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer bedragen  dan 3500 kg mits:
• de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig en
• de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg. Bij een overschrijding is rijbewijscategorie C(1)E noodzakelijk

 

Rijbewijs C1

icon rb c1
Nieuwe situatie voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na 19-01-2013
Trekkend voertuig
Niet behorend tot categorie D1 of D, toegestane maximum massa tussen 3500 kg en 7500 kg, maximaal 8 personen,  exclusief bestuurder

Leeftijd
Vanaf 18 jaar(vanaf 17 jaar les indien degene aan wie rijles wordt gegeven een opleiding volgt in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs tot beroepschauffeur in het goederenvervoer over de weg)

Rijbewijs
5 jaar geldig (incl. medische keuring)

Examen
Theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger
Toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg

 

Rijbewijs C

icon rb c
Oude situatie
tot 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven voor 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na 19-01-2013
Trekkend voertuig
Niet behorend tot categorie D, toegestane maximum massa meer dan 3500 kg

Leeftijd
Vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig (incl. medische keuring)

Examen
Theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger
Toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg

Trekkend voertuig
Niet behorend tot categorie D, toegestane maximum massa meer dan 3500 kg

Leeftijd
Vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig. Vanaf de eerstvolgende verlenging is het rijbewijs 5 jaar geldig (incl. medische keuring)

Examen
Theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger Toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg

Trekkend voertuig
Niet behorend tot categorie D1 of D, toegestane maximum massa meer dan 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder

Leeftijd
Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaamheid en vanaf 17 jaar les indien degene aan wie rijles wordt gegeven een opleiding volgt in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs tot beroepschauffeur in het goederenvervoer over de weg)

Rijbewijs
5 jaar (incl. medische keuring)

Examen
Theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B)

Aanhangwagen of oplegger
Toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg

 

Rijbewijs C1E

icon rb c1e
Nieuwe situatie voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na 19-01-2013
Trekkend voertuig
Categorie C1 of B

Leeftijd
Vanaf 18 jaar

Rijbewijs
5 jaar geldig (incl. medische keuring)

Examen
Praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs C1)

Aanhangwagen of oplegger
• bij trekkend voertuig van categorie C1: toegestane maximum massa meer dan 750 kg én combinatie met een toegestane maximum massa ten hoogste 12.000 kg
• bij trekkend voertuig van categorie B: toegestane maximum massa meer dan 3500 kg én combinatie met een toegestane maximum massa ten hoogste 12.000 kg

 

Rijbewijs CE

icon rb ce
Oude situatie
tot 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven voor 19-01-2013
Nieuwe situatie
voor rijbewijscategorieën afgegeven op of na 19-01-2013
Trekkend voertuig
Categorie C

Leeftijd
Vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig (incl. medische keuring)

ExamenPraktijkexamen (en in bezit van rijbewijs C)

Aanhangwagen of oplegger
Toegestane maximum massa meer dan 750 kg

Trekkend voertuig
Categorie C

Leeftijd
Vanaf 18 jaar

Rijbewijs
10 jaar geldig. Vanaf de eerstvolgende verlenging is het rijbewijs 5 jaar geldig (incl. medische keuring)

Examen
Praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs C)

Aanhangwagen of oplegger
Toegestane maximum massa meer dan 750 kg

Trekkend voertuig
Categorie C

Leeftijd
Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaamheid)

Rijbewijs
5 jaar geldig (incl. medische keuring)

Examen
Praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs C)

Aanhangwagen of oplegger
Toegestane maximum massa meer dan 750 kg